זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

לצפייה באתר

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

לצפייה באתר

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

לצפייה באתר

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

לצפייה באתר

עיריית לוד

לאתר הבית של
עירית לוד ובוא
מוצג פרויקט אחיסמך

לצפייה באתר