חוזים ונספחים לרכשית הדירות

חוזה מגרש 300

להורדה >>

חוזה מגרש 301

להורדה >>

חוזה מגרש 309

להורדה >>

נספח  301-300

להורדה >>

נספח  309

להורדה >>

יפוי כוח

להורדה >>

תוכניות דירה, כיווני דירות ותוכניות פיתוח

תוכניות הדירות דגם אור מגרש 300-301

בניינים 01-08

להורדה >>

תוכניות הדירות דגם עדן מגרש 309

בניינים 09-10

להורדה >>

כיווני דירות דגם אור בניניים 01-08 מגרש 300-301

להורדה >>

כיווני דירות דגם עדן בניניים 09-10 מגרש 309

להורדה >>

מפרטי מכר

מפרטי מכר דגם אור מגרש 301

בניינים 05-08

דירה 01 > להורדה >>
דירות 02-04 > להורדה >>
דירות 05-08 > להורדה >>
דירות 09-12 > להורדה >>
דירות 13-16 > להורדה >>
דירות 17-28 > להורדה >>
דירות 29-40 > להורדה >>

מפרטי מכר דגם אור מגרש 300

בניינים 01-04

דירה 01 > להורדה >>
דירות 02-04 > להורדה >>
דירות 05-08 > להורדה >>
דירות 09-12 > להורדה >>
דירות 17-28 > להורדה >>
דירות 29-40 > להורדה >>

מפרטי מכר דגם עדן מגרש 309

בניינים 09-10

דירות 01-03 > להורדה >>
דירות 04-07 > להורדה >>
דירות 08-11 > להורדה >>
דירות 12-15 > להורדה >>
דירות 16-19 > להורדה >>
דירות 20-23 > להורדה >>
דירה 24 > להורדה >>
דירות 27-28 > להורדה >>